1- تاريخ سفارش*
2- نام كامل شما*
3- كد كالا *
4- تعداد*
5- قيمت تك*
6- كالا تست شود؟*
7- كد پستي محل تحويل كالا*
8- تلفن ثابت*
9- تلفن همراه*
10- پيام گير sms فعال است؟*
11- شماره فيش پرداختي
12- نام بانك واريز شده
13- نشاني سايت يا وبلاگ شما
14- نشاني پست الكترونيك@ شما*
15- نشاني دقيق محل تحويل كالا